24/01/22

Er is inmiddels al veel veranderd en toch ook niet.
Shiatsu wordt inmiddels gerekend tot een medisch contactberoep. Dit betekend dat bij een lockdown er gewoon afspraken gemaakt kunnen worden. 
Wat belangrijk is dat je bij klachten altijd thuis blijft. Mocht je twijfelen of je wel of niet kunt komen overleg dan met mij. Dat kan via  mail, watt's app of telefonisch. 

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.