De Beroepsverenigingen VNT en LVNG zijn per 1 januari 2020 gefuseerd en gaan verder onder de naam:

LVNT : Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten